Totaalpakket Digitale Maaktechnieken - voor Docenten

ZB45 Makerspace Amsterdam biedt een cursuspakket Digitale Maaktechnieken voor docenten.

Samen vormen deze workshops een brede oriëntatie, die aansluit bij de behoefte van veel scholen om hun techniek-onderwijs en kunstzinnige vorming te moderniseren.

Het pakket Digitale Maaktechnieken bevat lessen in digitaal ontwerpen, 3D Printen, Lasersnijden, bedienen en onderhoud van machines, programeren met Arduino en het aansturen van de Simple Walker.

De lessen duren 3.5 uur (2x 1,5 uur met half uur pauze) en zijn bedoeld voor groepen van maximaal 6 docenten.

Kosten voor het totaal pakket Digitale Maaktechnieken: 2310,00€ (excl.BTW)
Deze prijs geldt voor een groep van 6 docenten.

De Amsterdamse Lerarenbeurs
Met de Amsterdamse Lerarenbeurs kan een schoolleiding of docent een beurs aanvragen voor het verbreden en verdiepen van de kennis en vaardigheden van docenten. Dit kan bijdragen aan uitbreiding en vernieuwing van een leerplan.

Scholen/docenten uit Amsterdam kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen via De Amsterdamse Lerarenbeurs.

Hieronder een overzicht en de inhoud van de lessen.

Les 1 (3.5 uur)
Introductie in Digitale Maaktechnieken

In deze les neem je een kijkje in onze Makerspace. Wij laten zien wat voor machines wij in huis hebben, hoe ze werken en wat er zo al mee gemaakt wordt.
Daarna ga je zelf aan de slag, waarbij je gebruik kunt maken van de lasersnijder en de 3D printers.

Les 2 (3.5 uur)
3D ontwerpen en 3D Printen

In deze les gaan we verder werken met de 3D Printer. Je gaat tekenen in het 3D tekenprogramma Tinkercad en deze ontwerpen dan zelf uitprinten op een Ultimaker 3D Printer. Hierbij gebruiken we het programma CURA om het ontwerp om te zetten naar een code die de printer nodig heeft om het ontwerp te printen. Iedereen in de groep heeft een 3D printer tot zijn beschikking.

Les 3 (3.5 uur)
2D ontwerp en lasersnijden en -graveren

In les 3 gebruiken we de lasersnijder. In een het 2D tekenprogramma Inkscape tekenen we een kistje die bijvoorbeeld kan dienen als behuizing voor een Arduino of als een object met mooi gravures. In dit tekenprogramma kun je ook onderdelen ontwerpen voor bijvoorbeeld een robot als de Simple Walker.

De tekeningen snijden we uit met de lasersnijder, deze kan ook gravures maken die ter verduidelijking of als decoratie aan het ontwerp zijn toegevoegd.

Les 4 (3.5 uur)
Verdieping 3D Printen óf Lasersnijden

Voor deze les denken jullie na over de toepassing van 3D Printen of Lasersnijden in vakken op school. Deze ideeën werken we uit tot een lesopzet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de machines.

In deze les kunnen we ook ingaan op technische aspecten van het bedienen en onderhoud van een 3D printer of lasersnijder op school.

Les 5 (3.5 uur)
Programmeren met Arduino

De Arduino is een computer ter grootte van een creditcard, waarmee je apparaten kan aansturen of een interactieve installatie kan bouwen.
Soortgelijke computertjes zitten b.v. in je koffiezet-apparaat, wasmachine of thermostaat. In het
technisch onderwijs kan het een vervanging of aanvulling zijn voor het gebruik van PIC-chips of PLC's.

In deze les leer je werken met een Arduino. Iedere deelnemer krijgt een Arduino starterskit, met daarin een Arduino en verschillende sensoren. Aan de hand van opdrachten krijg je inzicht in het programmeren van de Arduino en het werken met electronica.

Les 6 (3.5 uur)
Programmeren van de SimpleWalker

De SimpleWalker is een lopend robotje met een lespakket voor middelbare scholen. De robot kan door scholieren gebouwd en geprogrammeerd worden.
Het bouwpakket vormt tevens een goede basis voor geavanceeerde robot-projecten.

In deze les laten we de mogelijkheden van de SimpleWalker zien en gaan we in op het lespakket en de mogelijkheden daarvan op school.
https://www.simplewalker.com

Kijk voor individuele cursussen of losse workshops op https://zb45.nl/workshops

 

Ervaring van ZB45 Makerspace in het onderwijs

ZB45 Makerspace verzorgt al ruim 4 jaar lessen in digitale maaktechnieken op scholen.

Voorbeelden hiervan zijn: 3D Printlessen op Basisscholen, waarbij kinderen vanaf 10 jaar in 4 ochtenden met de klas een schaakspel maken met zelf ontworpen en zelf geprinte schaakstukken. Of Lasersnij- en 3D Printles aan scholieren van Middelbare scholen en MBO scholen, waaronder gerichte lessen lasersnijden en -graveren aan een Grafisch Lyceum. En 3D Printen in de Makerspace voor een HAVO en een VWO klas die deze techniek gebruiken bij de lessen Wiskunde, Informatica en Beeldende vorming, maar ook modellen maken bij werkstukken en presentaties voor andere vakken.

Daarnaast hebben we samen met het Metiscollege in Amsterdam een lespakket ontwikkeld waarmee leerlingen leren werken met een Arduino, door zelf een robotje te ontwerpen en programmeren. Hiermee krijgen ze inzicht in computergestuurde processen en leren ze hoe ze deze techniek ook kunnen toepassen in andere vakken als Informatica, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, maar ook Beeldende vorming.

Wij kunnen vanuit ZB45 Makerspace deze lessen projectmatig geven op scholen, maar het is veel belangrijker dat docenten van de school zelf deze technieken leren beheersen om ze toe te passen in hun lessen. Zeker als scholen investeren in digitale maakmachines als lasersnijders en 3D Printers, waarmee deze technieken heel toegankelijk worden voor de leerlingen.